Klustec Onderhoud

Specialist in betononderhoud

 

Vochtwering.

De meest voorkomende vochtproblemen in de Nederlandse huizen en gebouwen zijn vochtige muren door optrekkend vocht en lekkende aansluitingen, zoals kimmen en doorvoeringen in kelders en liftputten.

Kelderafdichtingen.

Vochtige kelders zijn slecht voor de gezondheid, slecht voor de spullen in de kelder, het ruikt muf, kortom; het is niet prettig.

Er kunnen verschillende oorzaken of combinaties van oorzaken zijn, lekkage in doorvoeren, lekkage in afvoeren, doorslaande wanden, gaten in de wanden, optrekkend vocht, een lekke vloer, gescheurde wanden en/of vloeren, geen of te weinig ventilatie, enz.  

Scheuren duurzaam afdichten.

In veel gevallen leiden scheuren niet direct tot problemen. Indien de afmeting van de scheur echter groter wordt dan toelaatbaar dienen er maatregelen genomen te worden om de nadelige effecten te elimineren. Injecteren van het beton is de mogelijkheid om de scheuren duurzaam af te dichten.

Injectiemateriaal.

Afhankelijk van de beoogde toepassing kan gekozen worden uit verschillende injectiematerialen zoals  epoxyhars, polyurethaanhars, injectiegel of cementgebonden groutmortel.

Door scheuren in betondelen, grindnesten en kimaansluitingen (de aansluiting tussen kelderwand en vloer) kan vocht gemakkelijk uw kelder binnen dringen. Dergelijke scheuren en lekkages onbehandeld laten maakt het probleem vaak nog groter. Laat de scheuren daarom tijdig behandelen.